reader ñ Predsokratiki× citybreakscheap

text ✓ Predsokratiki ´ Anton Sovrè

text ✓ Predsokratiki ´ Anton Sovrè Svoj genialni nagon utirali steze antični in z njo tudi moderni znanosti Njih miselno delo je s svojo vsebino in obliko udarilo pečat dvema povsem različnima dobama starejši kozmološki mlajši antropološki V prvi dobi — se je filozofska špekulacija ukvarjala večidel z opazovanjem narave s fizikalnimi astronomskimi in meteorološkimi ugibi in preko teh z metafiziko; druga znana pod imenom sofis

doc Predsokratiki

❄ [KINDLE] ✽ Predsokratiki By Anton Sovrè ➝ – Citybreakscheap.co.uk Predsokratike imenujemo tiste prve mislece evropskega Zahoda pred Sokratom ki so brez vodnikov oprti samo na svoj genialni nagon utirali steze antični in z njo tudi moderni znanosti Njih miselno delo KINDLE Predsokratiki By Anton Sovrè Citybreakscheapcouk Predsokratike imenujemo tiste prve mislece evropskega Zahoda pred Sokratom ki so brez vodnikov oprti samo na svoj genialni nagon utirali steze antični in z njo tudi moderni znanosti Njih miselno delo Predsokratike imenujemo tiste prve mislece evropskega Zahoda pred Sokratom ki so brez vodnikov oprti samo na

reader ñ Predsokratiki× citybreakscheap .

Anton Sovrè ´ Predsokratiki mobi

PredsokratikiTike — pa je v zvezi s celotnim razvojem zgodovine prenesla znanstveno zanimanje od makrokozmosa na mikrokozmos človeka bodisi kot posameznika bodi kot člana socialnih enotV skladu s to dvodelnostjo ima tudi pričujoča knjiga dva poglavitna dela prvi predstavlja predhodnike grške filozofije in nosi naslov »Kozmos«; v drugem so izbrani najodličnejši zastopniki sofistike pod zaglavjem »Človek